Tuyển sinh online dành cho các bạn đang sống tại Nhật Bản

Các bạn Việt Nam đang sống trên toàn nước Nhật (thực tập sinh, du học sinh, hay theo visa gia đình) có thể vừa sinh sống làm việc vừa tham gia chương trình đào tạo online tại Trường để nhận được bằng Cao đẳng chính quy.